.......................................................................................................................

امام خامنه ای : در بحرین بحث شیعه و سنی نیست.