.....................................................................................................................................

ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﻤﺎﻥ ﺣﮑﻮﻣﺖ!
ﺩﻭﻟﺖ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﻭﻟﺖ!
ﻣﺠﺮﯼِ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﺠﺮﯼ!
ﺷﻮﺭﺍﯼِ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﻫﻤﺎﻥ ﺷﻮﺭﺍ !

چهار سال پیش هم ما طعم شیرین پیروزی را چشیدیم اما افسوس که به قول حسین قدیانی سوت و کفَش را دیگران زدند آن‌هم در روز عاشورا !

ما زمانی که کاندیدای محبوبمان رای نمی آورد بجای تهمت تقلب و ... به یک تبریک اکتفا میکنیم
ما زمانی که کاندیدای محبوبمان رای نمی آورد به خیابان ها نمیریزیم!

ما بازی را به خاطر 7 دهم درصد هم بهم نزدیم! چه برسد یازده میلیون میلیون!

ما توکلمان به خداست و چشم به آینده داریم

و تا زمانی که رئیس جمهور جدید که ملت برگزیدند از خط ولایت خارج نشود از او حمایت میکنیم!


و امروز خوشحالیم که حماسه مورد انتظار رهبرمان محقق شد .


امام خمینی (رحمه الله علیه): میزان رای ملت است.

امام خامنه ای(مد ظله العالی) : رای به هر نامزد،رای به جمهوری اسلامی است.