......................................................................................................................

شاید اگر امروز آوینی زنده میبود نمیگذاشت سینمایمان به سمتی برود که در جشنواره ای به نام انقلاب به بازیگری که با اصول انقلاب مشکل دارد جایز بدهند شاید اگر امروز آوینی زنده میبود....

دریافت
حجم: 222 کیلوبایت