................................................................................................................

رهبر معظم انقلاب

خداوند امام عزیزمان را به عنوان گوهری یکدانه و ذخیره ای از سوی خود در میان ملت ما قرار داد.


دریافت
حجم: 544 کیلوبایت